Kontaktujte nás: info@studiodante.cz

studio DANTE

Žádáme Vás o dodržování smluvených termínů. V případě, že se nemůžete dostavit, termín lze zrušit 24 hodin před smluveným časem. V opačném případě Vám bude účtován poplatek ve výši ceny objednané služby. 

Děkujeme za pochopení!

                                                                                                                                                                                                                                                              


DOVOLENÁ LÉTO 2021
DANA:         23. - 30.7.
                      13. - 24.8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
TEREZA:   9.7. - 13.7.  
                     13. - 24.8.
                     13. - 26.9.
Během uvedených termínů nebudeme k dispozici. Děkujeme za pochopení!
_______________________________________________________________________________________

Od 3.5. jsme opět v provozu. Věnujte prosím pozornost podmínkám, za kterých Vás můžeme obsloužit. Děkujeme a těšíme se na Vás!!!

Informace k Vaší péči v našem studiu

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovují následující povinnosti.

DĚKUJEME, ŽE OPATŘENÍ DODRŽUJETE!

PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY JE NEZBYTNÉ SE PROKÁZAT jedním z těchto dokumentů:

  • potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa – platnost 72 hodin od provedení
  • potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa – platnost 7 dní od provedení
  • potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 – od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dní
  • potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném max. před 72 hod.)
  • certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od první dávky uběhlo min.22 dní
  • u dětí – čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o negativním testu ve škole (provedeném max. před 72 hod.)

nebo si můžete provést ve vymezeném prostoru samotest, který si přinesete.

 

DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE

následující pravidla:

  • pravidlo jednoho zákazníka na 15m² prodejní plochy
  • rozestupy od ostatních 2 metry
  • vstup a pohyb v prostorech provozovny je povolen pouze s ochranou dýchacích cest
  • používáte desinfekce, které jsou pro Vás připravené

 

Současně Vás informujeme, že podle mimořádného opatření vlády č. 423 ze dne 29.4.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat osobní údaje, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, pro které jsme povinni osobní údaje předat oprávněné osobě.

 

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ DŮVĚRY A DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY!

ZÁROVEŇ VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ OBJEDNÁVEK!!!