VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

studio DANTE

Purkyňova 1020/27, 30100  Plzeň

odpovědná osoba: Tereza Čekanová, IČ: 76672735

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Objednávka služeb

 • Termín pro objednání služeb je potřeba rezervovat předem (osobně, telefonicky, sms, emailem). Takto objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
 • Při rezervaci kupující sdělí své údaje – jméno, příjmení a telefonní číslo. Tyto údaje nebudou poskytovány dále třetím osobám.
 • V případě změny termínu nebo jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24h před smluveným termínem a to osobně, telefonicky, sms nebo emailem.
 • V případě  zrušení termínu nebo nedostavení se (méně než 24h předem) si poskytovatel naúčtuje storno poplatek ve výši propadlého termínu. Tento poplatek bude naúčtován při další návštěvě.  U prodloužení řas bude cena nového termínu navýšena dle platného ceníku a storno poplatek!!! 
 • Dostavíte-li se na objednanou službu se zpožděním do 10 minut bude služba adekvátně zkrácena o tento čas tak, aby další objednaný zákazník po něm nebyl omezen na poskytováním našich služeb.
 • Dostavíte-li se na objednanou službu se zpožděním více jak 10 minut, vyhrazujeme si právo vás odmítnout a naúčtovat storno poplatek.
 • Nedostaví-li se na objednanou službu vlastník dárkového poukazu, tento dárkový poukaz propadá nebo je z něj odečtena plná výše objednané služby (přeobjednání termínu nejdéle 24 hodin předem).
 • Nedostaví-li se na objednanou službu zákazník, který má zaplacenou zálohu, záloha propadá (přeobjednání termínu nejdéle 24 hodin předem).
 • Kurzistky se řídí podmínkami uvedenými na stránce kurzu, dále pak e-mailovou komunikací s lektorem.
 • Nepřijímáme platební karty = možnost platit jen v hotovosti.

  

Dárkové poukazy

 • Délka platnosti, výše částky a přesné určení využití je vždy přesně uvedeno na každém poukazu.
 • Před vykonáním služby je potřeba předložit poukaz aby bylo možné ověřit jeho platnost a hodnotu.
 • Po zakoupení nelze vrátit nebo vyměnit za hotovost.
 • Lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
 • Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.
 • Pokud je na více návštěv nebo služeb, je možné jej vyčerpat jen v průběhu jeho platnosti.
 • Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě – v hotovosti. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

  

Odmítnutí služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

 • kupující trpí kontraindikacemi
 • kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
 • kupující se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.)
 • kupující se dostaví v doprovodu více osob, nebo předem nenahlášeného doprovodu
 • kupující se bude chovat nevhodně či vulgárně.
 • V případě odmítnutí z těchto důvodu si vyhrazujeme právo nárokovat storno poplatek.

  

Doprovod a přístupnost

 • Je možné po předchozí domluvě dorazit na službu v doprovodu (maximálně však 1 osoba).
 • Naše prostory nejsou uzpůsobené pro doprovod dětí. Tedy jejich návštěvu sebou nedoporučujeme.
 • Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, nenarušovat průběh návštěvy a ostatních prováděných služeb.
 • Poskytovatel může doprovod kdykoliv zakázat a to i bez udání důvodu.

  

Osobní věci a cennosti

 • Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.

  

Ceny

 • Platný a aktuální ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně a na webových stránkách u dané služby.
 • Objednáním se na službu souhlasí kupující s uvedenými cenami a podmínkami.
 • Poskytovatel není plátce DPH.

  

Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů.

 

Tato ustanovení jsou platná od 1.9.2020.