top of page
Obchodní podmínky a reklamační řád

 

sídlo provozovny: studio Dante, Purkyňova 1020/27, 30100 Plzeň

odpovědná osoba: Tereza Čekanová, Brněnská 1159, 32300 Plzeň,

IČ: 76672735

kontakt: e-mail: info@studiodante.cz, tel.: +420 725 291 227

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb studia Dante se sídlem provozovny na adrese Purkyňova 1020/27 v Plzni, jehož odpovědnou osobou je Tereza Čekanová, podnikající pod IČ 76672735, neplátce DPH, zapsána v rejstříku Městského úřadu Plzeň a kupujícím či uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

1.2. Poskytovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Rezervací konkrétní služby a termínu, nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu konkrétní služby projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

 

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem nebo online rezervačním systémem, a to minimálně 24 hodin před plánovaným termínem.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Poskytovatel si na dohodnutý termín vyhrazuje příslušný čas, temperuje místnost a nachystá další potřeby pro výkon služby.

Každá rezervace je potvrzena ze strany poskytovatele formou SMS či emailem - nepotvrzené rezervace a rezervace čekající na schválení nejsou platné!

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením konkrétní služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci klienta, která bude opatřena finanční sankcí ve výši 100% z ceny za konkrétní službu.

2.3. Předčasný příchod

S ohledem na ostatní klienty je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem. Po příchodu můžete využít prostoru recepce (vstupního prostoru) k odložení kabátů, bot a pitnému režimu.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se klient se zpožděním na dohodnutý termín, bude mu služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Účtována bude plná částka služby.

2.5. Absence klienta

V případě nepřítomnosti klienta nebo pozdního příchodu bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude částka rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu či kreditu.

V případě kurzů je přeobjednání nebo zrušení možné nejpozději 5 dnů před začátkem kurzu, v opačném případě je sankce rovna výši uhrazené zálohy kurzu.

2.6. Odmítnutí služby ze strany provozovatele

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) klient se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení služby

a) u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost

Klienta může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Prostory studia DANTE nejsou zařízeny na přítomnost psů či jiných zvířat; nenaleznete zde dětský koutek.

2.9. Odchod ze studia

Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení.

2.10. Osobní věci a cennosti

Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Poskytovatel však za jakékoliv případné ztráty odložených věcí klienta neručí (cennosti proto hlaste po příchodu).

2.11. Informovaný souhlas klienta

Klient je před první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník

Ceník je k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách poskytovatele. Platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

 

3. Platba

3.1. Platba je možná v hotovosti, převodem na účet nebo bezhotovostně přes platební bránu Stripe.

3.2. Bezhotovostní platba

Platbu přes rezervační systém zajišťuje platební brána Stripe Technology Europe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet

a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti Stripe Technology Europe,Ltd.

3.3. Refundace

V případě zrušení rezervace, 24 hodin před termínem/5 dní před začátkem kurzu, Vám bude platba vrácena zpět - tento proces může trvat až 7 pracovních dní. V případě pozdějšího zrušení není refundace možná.

4. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává písemně na adresu poskytovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

 

5. Dárkový poukaz

5.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu služby uvedené na poukazu. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby.

5.2. Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

5.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

5.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je uvedena na líci dárkového poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit po domluvě.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti poskytovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhující obsluhy.

6.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2024.

Rezervací termínu klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami studia DANTE.

bottom of page